Thứ Sáu, ngày 22-10-2021 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Lịch làm việc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021)


Lịch phân công trực đường dây nóng tháng 10/2021


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 27/09/2021 đến ngày 03/10/2021)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 26/09/2021)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 13/09/2021 đến ngày 19/09/2021)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 06/09/2021 đến ngày 12/09/2021)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 30/08/2021 đến ngày 05/09/2021)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 23/08/2021 đến ngày 29/08/2021)


LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ Y TẾ Tháng 9 năm 2021


Đường dây nóng

Số lượng truy cập